Աշխատանք

  1. Էլեկտրոնային առևտրի մասնագետ
  2. Ինժիներ փականագործ
  3. E1 Կաթսայավար
  4. HACCP Սննդի անվտանգության պատասխանատու